NACHTELIJKE GELUIDSHINDER
Nachtelijke geluidshinder zoals dit wordt veroorzaakt door Laag Frequent Geluid, kan de nachtrust ernstig verstoren.
Dit irritante geluid kan worden gemaskeerd door te luisteren naar het ‘Natuurgeluid van de zee’.

Klik of tik op één van de onderstaande linken om te luisteren via YouTube:
Deze geluidsopnamen duren acht, negen of tien uur.

Noordzeekust Zandstrand

Sleeping Sound from the Sea

Sleeping Sound from the Ocean

Het is raadzaam om in de slaapkamer twee (kleine) luidsprekers te plaatsen om naar dit geluid te luisteren.

De geluidsopname op het zandstrand van de Noordzeekust laat een ‘Constant’ geluid horen.
Dit is nodig omdat de laagfrequente zoemtoon eveneens constant is.

Ook het constante ‘Natuurgeluid van Regen’ is zeer geschikt om heerlijk en ongestoord te kunnen slapen:
https://www.youtube.com/watch?v=u3CQQAOSZKw
https://www.youtube.com/watch?v=u3CQQAOSZKw&t=55s

https://www.youtube.com/watch?v=Hm-2YGV22Cg

Evenals het constante ‘Natuurgeluid van de Wind’ door de bomen:
https://www.youtube.com/watch?v=6gDEUwsXzu8

https://www.youtube.com/watch?v=jj-KrO2AuVE


Trillingen in de slaapkamer

Plaats in dat geval Trillingsdempers onder de vier poten van het bed.

Geschikt zijn “Trillingsdempers voor Wasmachines of Wasdrogers”
Eventueel plaats je twee van deze dempers op elkaar onder elke poot.
Op Internet is een grote sortering verkrijgbaar van deze Rubberblokken in diverse vormen en afmetingen.


Laag Frequent Geluid (LFG)

Dit is een lage bromtoon of zoemtoon die vooral gehoord wordt gedurende de nachtelijke stilte.
Meestal is dit een zogenaamd ‘Tonaal geluid’ van één bepaalde, constante toonhoogte.
Laag Frequent Geluid heeft een frequentie die ligt tussen 30 en 120 Hz.

Vanaf het moment dat dit ‘Tonale geluid’ wordt waargenomen, ga je er automatisch naar luisteren. Door ‘Intunen’ hoor je deze zoemtoon steeds duidelijker.
In veel situaties is deze bromtoon uitermate irritant en verstoort in steeds ernstiger mate de nachtrust. Het belemmert je om in slaap te vallen of maakt je midden in nacht wakker als het helemaal stil is en alleen deze bromtoon hoorbaar is.
Oordopjes dempen wel het ‘gewone’ geluid, maar niet de lage frequenties.
Oordopjes maken het probleem daardoor nog erger omdat men nu alléén deze lage zoemtoon hoort.

Mensen met klachten over laagfrequent geluid behoren vooral, maar niet uitsluitend, tot de leeftijdsgroep boven 50 jaar.
Maar ook een aantal jongeren kunnen dit geluid horen.
Soms echter ben jij de enige die deze geluidshinder ervaart en horen de anderen niets!

Wanneer de ‘geluidsbron’ of de oorzaak van deze geluidshinder is opgespoord en vastgesteld, kunnen altijd technische voorzieningen worden aangebracht die deze geluidshinder definitief opheffen.

Geluidshinder vanuit de omgeving
Laag Frequent Geluid plant zich voort over zeer grote afstanden.
Bovendien heeft ons gehoororgaan geen ‘Richtingsgevoel’ voor Laag Frequent Geluid.
Dit maakt het soms moeilijk om de geluidsbron op te sporen.

Overdag wordt LFG gemaskeerd door alle andere geluiden uit de omgeving en door het verkeerslawaai.
Dit maakt het geluidsprobleem met anderen moeilijk bespreekbaar.

Laag Frequent Geluid dringt echter vrijwel ongehinderd door de ramen met enkel of dubbel geïsoleerd glas en ook door de muren van de woning en van de slaapkamer.

Geluidbronnen
Berucht zijn de Koelinstallaties bij een ziekenhuis en bij gebouwen met gekoelde opslag. Steeds vaker worden deze installatie geplaatst bovenop het dak van een gebouw. De zware Compressoren van deze koelinstallatie draaien dag en nacht met een constant toerental. Dit veroorzaakt een doordringend Tonaal Laag Frequent Geluid. Ook de Ventilatoren veroorzaken deze lage frequenties.
Omdat dit dure installaties zijn wordt vaak bespaard op de kosten voor een goede Geluidswand. Een Geluidswandje met een dikte van slechts enkele centimeters geeft nauwelijks vermindering in dB voor het LFG, waardoor de ‘zichtbaar’ afgeschermde installatie alsnog in de wijde omgeving overlast veroorzaakt.

In alle situaties zal echter een professioneel geplaatste Geluidswand van voldoende Dikte en met voldoende Hoogte de geluidsoverlast volkomen opheffen!

Het is raadzaam om de geluidshinder ook te melden bij de Milieudienst of Omgevingsdienst. Zij kunnen bemiddelen en bij ernstige geluidshinder dwingende maatregelen opleggen.

Helaas is soms jarenlang actievoeren nodig om dit te bereiken.
Omdat er voor LFG geen duidelijke, wettelijke normen zijn vastgesteld kunnen geen juridische maatregelen worden getroffen tegen deze ‘milieu-geluids-vervuiler’.

Wel toepasbaar is:
Artikel 2.1 lid 2 onder f van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ dat het volgende aangeeft:
f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidshinder.

Echter:
Nachtelijke Geluidshinder went nooit en blijft voor omwonenden Onaanvaardbaar!
Publiciteit is een machtig middel om de ‘vervuiler’ te doen besluiten alsnog een goede Geluidswand te plaatsen.

Maak samen met andere bewoners duidelijke Foto’s van de betreffende Koelinstallatie, de Warmte-Koude-Pompinstallatie, de Ventilatoren, de Afzuiginstallatie, de Luchtbehandelingskasten of het Transformatorhuisje enzovoort.
Maak tevens een Geluidsopname van het lawaai van deze installatie.
Of nog eenvoudiger: Maak diverse Filmpjes met Geluid.
Publiceer al dit materiaal op Internet en op YouTube.
Publicaties via alle andere Media kunnen eveneens helpen.
Ook het populaire Tv-programma: “De rijdende rechter” kan gevraagd worden om te bemiddelen. Zij hebben ruime ervaring met deze vormen van geluidshinder.

Geluidshinder in de eigen of naaste woning of in het Flatgebouw
Gewoonlijk zijn dit contactgeluiden en trillingen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de:
Verwarmingsketel, Pomp van de centrale verwarming, Omvormer van Zonnepanelen, Warmtepomp, Hydrofoorinstallatie enzovoort.
Al deze apparaten kunnen ‘Akoestisch worden ontkoppeld’ en/of bovendien worden geplaatst of gemonteerd via een geluiddempende (rubber) plaat.
‘Trillingsdempers voor Airco en Warmtepomp’ zijn via Internet verkrijgbaar.

Wanneer deze apparaten echter zijn geplaatst en verankerd op steen of beton, of bevestigd tegen de muur, zullen de trillingen zich als ‘contactgeluid’ voortplanten door heel de woning of door heel het gebouw.
Nóg sterker is de voortplanting van het storende geluid door de metalen buizen van de waterleiding en door de stalen buizen van de centrale verwarming!

Het opsporen van de storende geluidsbron kan eenvoudig en zeer duidelijk worden gedaan met behulp van een Stethoscoop.
Plaats het Membraan van de stethoscoop tegen een gladde muur, tegen een vlak stuk van de verwarmingsradiator of tegen het vensterglas.
Gebruik een vlak plaatje, dekseltje of blokje hout tussen het membraan en bijvoorbeeld de ruwe muur of de gegolfde radiator.
Door op veel verschillende plaatsen te luisteren is duidelijk het verschil in geluidssterkte te horen en kan vrij snel de geluidsbron worden vastgesteld.

Uitgebreide informatie over Nachtelijke Geluidshinder en LFG
Nederlandse Stichting Geluidshinder:

http://nsg.nl/nl/home
info@nsg.nl
015 – 30 10 235

NSG-Richtlijn laagfrequent geluid:
https://nsg.nl/nl/nsg-richtlijn_laagfrequent_geluid.html

NSG-Richtlijn-rlfg.pdf

Stichting Laagfrequent geluid:
https://laagfrequentgeluid.nl/
info@laagfrequentgeluid.nl

Vereniging Leefmilieu:
https://www.leefmilieu.nl/lfg

Startpagina Geluid:
https://geluid.startpagina.nl/